Speciallæger i Region Midt

Speciallæger i region Midt:

Klik på den ønskede speciallæge. Du får så en liste over alle læger i regionen, deres ventetider samt om de er dækket af sygesikringen.

Gynækologer

Neurologer

Ortopædkirurger

Psykologer

Øre-, Næse, Hals læger

Øjenlæger