Personale

Praksis-sygeplejerske Helle Bøje, 55 år

Uddannet fra Aarhus Kommunehospitals Sygeplejeskole, 1992

27-års erfaring som sygeplejerske, heraf 13 år i lægepraksis

Varetager bla. blodprøvetagning, vaccinationer, sårbehandling, årskontrol af kroniske sygdomme, graviditetsundersøgelser og børneundersøgelser (2 og 3 år).

 

 

Lægesekretær Anitta Fredsøe

 

Lægesekretær Mia Drescher