Læger

Læge Birgitte Borup
Speciallæge i Almen Medicin
53 år
Praktiserende læge siden 2004

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation  (PLO)
PLO’s repræsentantskab
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)